Referencie

  • 400 kV Moldava – Košice, práca žeriavom, montáž stožiarov
  • 400 kV TR Križovany – EL Malženice, práca žeriavom, montáž stožiarov
  • 220 kV Tábor – Sokolnice, modernizácia vedenia, ČR
  • 2×110 kV Podunajské Biskupice-Žabí Majer v úseku p.b. č.27-Žabí Majer, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
  • 110 kV Třebovice – Lískovec, ČR, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
  • 110 kV ES Dobšiná – ES Spišská Nová Ves, postupná montáž stožiarov štokovaním
  • 110 kV Prosenice – Dluhonice, práca žeriavom, montáž stožiarov, vývoz materiálu
  • 110 kV Příbor – Nový Jičín, , ČR, provizórne vedenie montáž
  • Výstavba Strážske – Mini oceliareň, práca žeriavom

Firma sa podieľala na mnohých výstavbách telekomunikačných veží pre mobilných operátorov či už v prístupnom teréne (práca žeriavom), alebo v ťažko dostupných terénoch (vývoz materiálu lanovkami, postupná montáž stožiara štokovaním)