Úvod

Spoločnosť KOMI Constructions s.r.o. vznikla v roku 2010 ako dcérska spoločnosť COMI s.r.o., ktorá na trhu spôsobí viac ako dve desaťročia.

Hlavným zámerom vytvorenia dcérskej spoločnosti bolo skvalitnenie a zjednodušenie personálnych a ekonomických procesov k väčšej spokojnosti koncového zákazníka.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je montáž stožiarov VN, telekomunikačných veží pre mobilných operátorov a montážou akýchkoľvek oceľových konštrukcií.

Sekunduje tomu vývoz materiálu nákladnými lanovkami do neprístupných terénov, prenájom mobilných žeriavov do 35t a výškové práce rôzneho druhu.

Aj keď je firma KOMI Constructions relatívne nová firma, má za sebou skúsenosti, know-how, riadenie a spoľahlivé riešenia s dlhodobou históriou.

Našou snahou je neustále zefektívňovať, zlepšovať a zrýchľovať pracovné postupy a tým dodávať rýchlo a kvalitne stavebné a montážne práce v dohodnutých termínoch.